Highland

Ben Nevis 1998

Ben Nevis 1998

单一纯麦威士忌 Highland 46°

Ben Nevis蒸馏厂生产的单一纯麦威士忌酒是无法仿制的, 明显的咸黄油焦糖味, 细腻的泥煤和柔和香料味。
气味是轻盈的果味和花香味之间。使人印象深刻的柔滑感散放出多种热带果香味, 芒果, 椰子香味。
柔和性和复杂性是这单一纯麦威士忌酒的特色。

SpeysideSpeyside
Highlandhighland
Blendedblended